IQsha Club

Підготовка дітей до школи

Заняття в групах підготовки до школи

Це один із найнасиченіших періодів у житті кожного дошкільника. Наша авторська програма підготовки до школи передбачає комплексний підхід у засвоєнні нового матеріалу, поглибленні отриманих раніше знань та систематизації засвоїного.

Період підготовки до школи дуже відповідальний, тому важливо дозувати навантаження, щоб не викликати перевтому дитячого організму а навпаки стимулювати дітей вчитися.

Ефективного результату ми досягаємо за рахунок правильно побудованої програми навчання, відповідно до якої діти отримують досить великий спектр уявлень про навколишній світ, вчаться користуватися вже набутими знаннями, вміннями і навичками для засвоєння нового матеріалу.

На заняттях ми заохочуємо дітей до мисленнєвої активності, прагнення ставити запитання, досліджувати і експериментувати.

Поглиблений розвиток емоційного інтелекту дає можливість дітям на даному віковому етапі емоційно відгукуватися на ті твори мистецтва, в яких передані зрозумілі їм почуття і стосунки, різні емоційні стани людей, тварин, боротьба добра зі злом. Діти вчаться  з різними інтонаціями розповідати вірші та власні розповіді. Вчаться самостійно контролювати правильність вимови.

Розвиток мисленнєвих процесів передбачає використання завдань де потрібно логічно мислити, робити висновки та обґрунтовувати свою думку.

Головне завдання для нас, на даному етапі – це зацікавити дитину вчитися, адже по-переду на неї чекає дуже багато нового та цікавого.

На заняттях ми:

- Розвиваємо навички читання, грамотність вимови, описове мовлення.

- Практикуємо навички письма, розвиваємо грамоту.

- Поглиблюємо математичні знання (рахунок в межах 100, склад числа, розв’язування елементарних математичних задач…).

- Розвиваємо логічне мислення, пам’ять, увагу.

- Розвиваємо творчі здібності, уяву.

- Пізнаємо навколишній світ.

- Формуємо навички самоорганізації та самомотивації.  

 

Значну увагу, на кожному віковому етапі, ми приділяємо проектній діяльності, в рамках якої кожна дитина вчиться проявляти свою індивідуальність, творчі здібності та креативне мислення.

На заняттях ми використовуємо комплекси найефективніших методик раннього розвитку: М. Монтессорі, Г. Домена, Н. Зайцева, Е. Желєзнової, Ж. Кюізенера, та впроваджуємо новітні підходи в педагогіці.

ПОНЕДІЛОК СЕРЕДА О 17.00